010NURSE empowert Rotterdamse verpleegkundigen

Met dit platform kunnen we letterlijk levens redden’

De gemeente Rotterdam steunt met CityLab010 Rotterdamse initiatiefnemers met een vooruitstrevend plan voor de stad. In 2021 kregen 49 initiatieven bij elkaar 3 miljoen euro. Wij lichten de drie Life Sciences & Health-initiatieven uit. In deel 2: 010Nurse, een idee van Nicole van ’t Wout, oprichter en directeur van het bedrijf blendIN solutions. Dit initiatief ontving een subsidie van 75.000 euro.

010NURSE is een praktijkgestuurd leerplatform waarop verpleegkundigen en andere zorgprofessionals met elkaar verbonden worden. Via het platform kunnen zij gemakkelijk en snel hoogwaardige informatie en best practices met elkaar delen. De verpleegkundigen hebben dankzij dit platform snel en eenvoudig toegang tot kennis die helpt bij het uitvoeren van hun werk. Dit moet zich vertalen in betere zorg voor Rotterdammers. Ondernemer (en voormalig basisschoollerares) Nicole van ’t Wout, oprichter en directeur van blendIN solutions, licht het initiatief toe.

010NURSE Rotterdam zorg

Hoe is het idee van 010NURSE ontstaan?

Nicole: ‘Vanuit blendIN solutions zetten we blended (een combinatie van online en offline, red.) leertrajecten op voor het (medisch) onderwijs en het mkb. Een van onze oplossingen is de leerinnovatie Wisbits. Dit staat voor bits of wisdom. Oftewel: kleine brokjes wijsheid. We zien dat veel organisaties een enorme schatkist aan kennis hebben. Die kennis zit alleen “verstopt” in de mensen die er werken. Daardoor blijft die schatkist voor veel mensen, intern of extern, gesloten. Dat is zonde. Met Wisbits kunnen organisaties zelfstandig een blended leercultuur of leertrajecten ontwikkelen, met mobile learning als belangrijke pijler.

‘We ontwikkelden Wisbits in eerste instantie vooral voor bedrijven. Tijdens de COVID-19-crisis ontstond het idee om deze tool in te zetten voor de gezondheidszorg. We constateerden: om adequate zorg te kunnen verlenen, is het essentieel om snel hoogwaardige informatie te kunnen delen met de juiste zorgprofessionals. In gesprekken met zorgpartijen merkten we dat informatie momenteel zeer versplinterd is. En op statische wijze verpakt is in omvangrijke trainingen, die vaak een lange ontwikkeltijd nodig hebben. Wij zagen een kans om digitale tools in te zetten die kennis delen makkelijk en snel mogelijk maken. En die dynamisch meebewegen met urgente context en acute leervragen. Zoals in een crisissituatie als COVID-19. 010NURSE was geboren.’

Hoe maakt deze oplossing de zorg doelmatiger en beter?

‘Rotterdamse zorgexperts worden via 010NURSE verbonden met verpleegkundigen. Zo kunnen zij onderling eenvoudig en snel hoogwaardige informatie delen over zorginnovaties, vaardigheden, werkprocessen en best practices. Dit kan in de vorm van mobile learnings, zoals korte tekstjes, filmpjes en foto’s. Een voorbeeld is het preventief voorschrijven van bloedverdunners bij trombosepatiënten met een COVID-19 infectie. Maar ook het inzicht dat Covidpatiënten het best liggend op de buik behandeld kunnen worden. Ook ontstond op sommige ic’s een buddysysteem, waarbij een ic-verpleegkundige werd ondersteund door een normale verpleegkundige.

‘Dit soort nieuwe inzichten komen in ziekenhuis A tot stand, maar moeten vaak eerst in het nieuws komen voordat ziekenhuis B en zorginstelling C ze gaan gebruiken. En pas nadat een arts via een uitleenconstructie het proces en de innovatie uit komt leggen. Die tijd is er vaak niet, zeker niet als het crisis is. Als zorgprofessionals die kennis eenvoudig kunnen delen, hebben zij sneller toegang tot die kennis. Daarmee is de Rotterdammer geholpen, want die krijgt snellere en betere zorg. Volgens de jury van CityLab010 kan 010NURSE letterlijk levens redden. Dat klopt; zeker in het begin van de COVID-19-crisis was elk nieuw inzicht én elke minuut tijdwinst cruciaal.

‘De gedeelde kennis kan ook een eenvoudige healthcare hack zijn, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat verpleegkundigen minder last krijgen van hun rug. Dat zorgt weer voor minder uitval van personeel. Belangrijk, gezien de werkdruk. Ook biedt het 010NURSE een podium voor zorgprofessionals. Er vindt meer onderlinge interactie plaats en ze krijgen de kans om zich te profileren als expert en mede-ontwikkelaar van 010NURSE. Dat doet wat met het zelfvertrouwen en de uitstraling van het vak.’

Nicole van 't Wout Wisbits

Hoe vernieuwend is het idee van 010NURSE?

‘De jury noemde 010NURSE een volledig nieuwe manier van kennis delen, innovaties toepassen en ter plekke zorg geven. We dragen met onze oplossing ook bij aan de nieuwe, toekomstbestendige economie. Die is digitaal, maar ook duurzaam, als je kijkt naar de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Ook de snelheid van kennis delen, zonder dure ontwikkelaars of andere intermediairs, is vernieuwend voor de gezondheidszorg.’

Wat gaan jullie doen met de 75.000 euro subsidie vanuit CityLab010?

‘We zijn ontzettend blij met het bedrag dat we hebben gekregen. Daarmee kunnen we flinke slagen maken. De techniek vanuit Wisbits is al beschikbaar, maar we moeten het platform nog wel een 010NURSE look and feel geven. Daarnaast gaan we met het bedrag vooral daadwerkelijk aan de slag. Dat doen we in samenwerking met Create4Care. Deze organisatie, een samenwerking tussen Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam (minor zorgtechnologie), helpt praktijkproblemen op te lossen door slimme technische innovaties. Door in gesprek te gaan met Create4Care én met verpleegkundigen van het Erasmus MC brengen we de behoeften in kaart. Welke informatie willen verpleegkundigen graag zien op het platform? En in welke vorm? Aan de hand daarvan gaan we samen het platform vullen en hen op weg helpen.’

Welke uitdagingen verwacht je bij de ontwikkeling van 010NURSE?

‘Het opzetten van elk nieuw product of elke nieuwe dienst is een uitdaging. Ons voordeel is dat wij altijd bottom up werken. De verpleegkundigen bepalen zelf hoe ze het platform invullen. Door hen aan de voorkant erbij te betrekken, krijg je draagvlak en vergroot je de kans dat het gebruikt gaat worden. De voornaamste uitdaging is ervoor te zorgen dat er op regelmatige basis kennis gedeeld wordt. En dat er op alle afdelingen mensen zijn die eigenaarschap nemen en anderen inspireren om 010NURSE te gebruiken. We hebben goede hoop dat dit gaat lukken. Als ze inzien dat het platform hun werk makkelijker maakt en dat ze iets leren, moet het gaan lopen.’

Waar hopen jullie over een jaar te staan?

‘We beginnen nu met één afdeling van het Erasmus MC. Als ik over een jaar door het ziekenhuis loop, hoop ik op alle afdelingen te zien dat 010NURSE wordt gebruikt. Ook hoop ik dat in andere Rotterdamse ziekenhuizen en zorginstellingen 010NURSE onder de aandacht is of al wordt gebruikt. Die kans bestaat; veel partijen hebben – mede vanwege de aandacht voor de CityLab010-subsidie – al interesse getoond. Ik zou het ontzettend gaaf vinden als via onze tool verschillende zorginstanties kennis met elkaar delen. Allemaal voor het hogere doel: betere zorg voor de Rotterdammers.’

Bron: LSH010